Hyresavtal för affärslokal i Stockholm innerstad

Att hyra ut en lokal till en affärsidkare kan vara ett viktigt tillskott i ekonomin för en bostadsrättsförening (BRF). I Stockholms innerstad är hyrorna höga och uthyrning av en lokal kan snabbt bli en mycket lönsam affär, men det finns en del fallgropar att undvika och saker att noggrant tänka igenom steg för steg.

Till att börja med – tänk igenom ändamålet. Verksamheten som ska drivas i lokalerna ska vara något som er BRF vill ha i huset. Alla typer av affärsverksamheter är inte något som medlemmarna i föreningen kommer att vilja ha något med att göra. Det är stor skillnad mellan att hyra ut till en hundsalong eller till ett gäng som kommer att använda lokalen som krog på helgen.

Nästa steg som ni måste tänka på är att skriva ett bra och tydligt avtal. Har inget avtal upprättats sedan tidigare finns det duktiga advokater inom kommersiell hyresrätt som kan hjälpa till. Att anlita en jurist kostar pengar, samtidigt som ni undviker att risker att hamna i någon konflikt på grund av avtalet. Det finns många fallgropar och mycket att tänka på, därför är dessa pengar väl värt investeringen på längre sikt.

På internet går det att hitta många mallar för att upprätta ett hyresavtal som många väljer att använda sig av. Dock är detta alltså inget som vi rekommenderar, då avtalet inte utgår ifrån era förutsättningar och behov. Ett hyresavtal behöver upprättas och utformas utifrån er, och ska alltså inte vara standardiserat.

Avtalet ni ska utforma med affärsidkaren är väldigt viktigt. Några punkter måste absolut finnas med för egen säkerhet.

  • Överlåtelse
  • Deposition
  • Hyreslängd
  • Avtalsbrott

Överlåtelse

Vid uthyrning i en affärslokal kan det vara så att ni inte vill att lokalen ska kunna överlåtas vidare av hyresgästen. Skulle er hyresgäst i Stockholm innerstad välja att säga upp och avsluta sitt kontrakt så ska lokalen automatiskt gå tillbaka till er BRF:s ägo. Då kan ni sedan välja ut en ny hyresgäst. Om affärsidkaren har rätt att överlåta sin affärslokal tappar ni kontrollen över ändamålet, vilket nämns i början av artikeln.

Deposition

Deposition är viktigt att ta ut. Det är en förskottsbetalning, en typ av pant, som återbetalas när hyreskontraktet avslutas. Skulle hyresgästen ha förstört i lokalen kan en del av kostnaden tas från depositionen. Dock är det viktigt att skriva in tydliga villkor för deposition i avtalet. Genom att vara tydlig från början i avtalet finns det inte några risk för missförstånd, samtidigt som risken för tvist minskar helt.

Hyreslängd

Ska lokalen i Stockholms innerstad hyras ut på obestämd tid eller vill ni sätta ett slutdatum? Att hyra ut under något år är vanligt, och vid periodens slut kan ni omförhandla och på nytt skriva ett avtal efter att perioden börjar att närma sig sitt slutdatum. Har bostadsrättsföreningen fått tag i en näringsidkare som ni trivs med och tycker sköter sig kan det vara bra och behålla denne för att upprätthålla en god ekonomi i föreningen.

Avtalsbrott

I avtalet kommer det att finnas flera punkter som er hyresgäst åtar sig att följa. Om dessa inte följs behöver det finnas reglerat i avtalet vad som gäller. Avtalsbrott kan vara allt från hur lokalen nyttjas, vilka som vistas i den eller skador på själva lokalen. Skulle inte detta finnas reglerat kan det uppstå problem och samtidigt bli dyrt att återställa.

Om avtalsbrottet är väldigt grovt kan det finnas anledning till att ni vill avsluta kontraktet omgående. Det är viktigt att ni redan innan uthyrningen har gått igenom vad som går att göra för att avsluta ett hyreskontrakt. Lagar och regler styr till en viss del, vilket ni kommer att behöva följa hela vägen.

Sammanfattning

För att sammanfatta denna artikel vill vi återigen trycka på vikten av ett bra avtal. Det kommer att hjälpa er om det upstår några problem på vägen. Genom att anlita en jurist som är specialiserad på just detta kommer ni att kunna skydda er egen och er BRF:s ekonomi.

I avtalet ska alla punkter som nämns ovan noggrant finnas med för att det inte ska bli någon tvist på vägen. En annan sak som är viktig är att välja hyresgäst med omsorg. Stockholms innerstad är ett mycket attraktivt område, vilket gör att ni sannolikt kommer att kunna välja mellan flera potentiella hyresgäster. Ta referenser, kolla upp ekonomi och vänd på varje sten för att inte råka ut för trubbel. Det är en bra väg för att bättra på ekonomin i en BRF, absolut värt det om ni tar allt i rätt ordning!